ELPROVFISKE I ÖNNE Å

Mellan Unnen och Bolmen rinner Önne å. Här utförde länsstyrelsen elprovfiske den 28 september för att följa fiskebeståndets utveckling i ån.