Historia

Unnen är en populär fiskesjö för både närboende och turister. Enligt enkätundersökningen så fiskades det totalt i Unnen 3400 dagar
(i genomsnitt 3-5 timmar) 2009.
Unnen har en stor utvecklingspotential inom fisketurism då sjön är stor och ligger i en utvecklingsbar bygd. Det bedrivs ett varierat fiske i Unnen efter abborre, gädda, gös och karpfisk. Även redskapsfiske förekommer med bottengarn och nät.
Det är av stor vikt att undersökningar sker kontinuerligt i framtiden för att utvärdera hur Unnens fiskbestånd utvecklas. Det omfattande provfisket som utfördes inom detta projekt 2009 är en del i detta arbete.

 

Unnen är populär sportfiskesjö. Mycket beror detta på de goda chanserna att fånga stor gädda och gös. Bilden visar en gädda på 11,35 kg från Unnen som togs av Ingemar Grimåsen 1999. Idag är det främst gösen som lockar fiskare till sjön. Förr var även fisket efter lake och abborre mycket bra i sjön och det var inte ovanligt att det fångades stora exemplar. Det finns uppgifter om fångade gäddor över 15 kg i Unnen och årligen tas flera över 10 kg. Chansen är god att få sin livs största gädda i Unnen.